NOTARIUSZ JOANNA ŚLIWAKOWSKA-WALASZCZYK

W 2014 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2010-2014 byłam stypendystką stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 2016–2019 odbywałam aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Łodzi, będąc jednocześnie zatrudnioną na stanowisku aplikanta notarialnego w kancelarii notarialnej w Kaliszu. W 2019 roku przystąpiłam do egzaminu notarialnego przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu uzyskując wynik pozytywny. Przez kolejne 3 lata pogłębiałam doświadczenie zawodowe pracując w charakterze zastępcy notarialnego w kancelarii notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Dnia 07 marca 2023 roku zostałam powołana decyzją Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą kancelarii w moim rodzinnym mieście – Kaliszu.